Ponadczasowe cytaty mistrza Laozi (Lao Tzu)

Zebraliśmy najważniejsze cytaty, które wciąż są pomocne podczas codzienności. Poznaj najciekawsze i ponadczasowe cytaty mistrza Lao Tzu. Te mądrości życiowe pomogły milionom, mogą również pomóc i Tobie.

Przedstawione mądrości dla wielu stały się drogą do spokoju ducha, samorozwoju i szczęścia. Pozwalają na lepsze funkcjonowanie w życiu nie tylko osobistym ale również zawodowym.

Kim był Lao Tzu?

Laozi (dosł. „Stary Mistrz”); nazwisko: Li Er ; nazwisko pośmiertne: Li Dan – półlegendarny chiński filozof, twórca taoizmu. Autor Daodejing, jednej z najważniejszych ksiąg taoizmu, zarówno filozoficznego, jak i religijnego.

Szczegóły jego życia owiane są tajemnicą, co więcej historycy czasami kwestionują samo jego istnienie. Głównym źródłem wiedzy o Laozi jest jego biografia „Zapiski Historyka” (inaczej „Shijia”) wydana przez Sima Qian (Ssu–ma Ch‘ien) w II wieku p.n.e.

Siedem mądrości, które sprawią, że odnajdziesz szczęście

Samopoznanie, obserwacja samego siebie i próba poznania kim jesteśmy. Poprzez samoobserwację staramy się pojąć czego tak na prawdę pragniemy. Poprzez powolny tryb życia oraz medytację mamy szansę poznać samego siebie.

Wolność, poprzez odcięcie się od opinii otoczenia oraz realizacja celów zgodnych z naszą intuicją i pragnieniami. Dbając o akceptację otoczenia marnujemy czas, ralizując nie nasze cele i nie nasze oczekiwania. Warto skupić się na własnych pragnieniach i własnych celach, to one powinny być najważniejsze.

Odpuszczanie, czasem warto odpuścić walkę. Odpuszczając często rzeczy dzieją się same po naszej myśli. Wiosłowanie pod wiatr jest często bezsensowne. Warto nie tylko wiedzieć kiedy walczyć ale równie ważne, jest wiedzieć kiedy odpuścić. Nie możemy być “uparciuchami” a powinniśmy postępować mądrze.

Zmiana, czyli akceptacja tego, że wszystko się zmienia. Nie tylko my się zmieniamy, ale również nasze życie ulega zmianie. Najszczęśliwsi stają się ci, którzy potrafią zaakceptować zmianę, być elastycznym oraz otwartym na wszystko co nowe nadchodzi.

Pozwól rzeczom istnieć, czyli działanie przez niedziałanie – Wu wei. Duchowy stan całkowitej naturalności, pozwalający, w myśl zasady wu wei, czynić dobro bez wysiłku czy starania się, nazywa się w taoizmie Mocą lub Cnotą (chin. de). W taoizmie politycznym zasada wu wei głosi, że najlepszy władca to taki, który powstrzymuje się od ingerencji.

Przywództwo, dążenie do bycia skutecznym i dobrym liderem. Lider nie jest tyranem, a organizatorem porządku, dzięki któremu udaje się zrobić wielkie rzeczy z jak najlepszym wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów. Nie możemy stać się tyranami dla innych czy siebie.

Trzy skarby taoizmu, dzięki którym będziemy lepsi i szczęśliwsi. Prostota czyli, im nasze życie prostsze tym więcej z niego czerpiemy przyjemności. Mamy wszyscy tendencję do nadmiernego komplikowania sobie wszystkiego. Cierpliwość, bo wszystkie procesy wymagają czasu a my musimy się nauczyć cierpliwego oczekiwania wyników. Zaufajmy w naturalny bieg rzeczy, który prędzej czy później nastąpi. Współczucie, jest drogą do harmonii wewnętrznej. Powinniśmy zrozumieć otaczający nas świat i umieć współczuć innym.

Cytaty mistrza Laozi (Lao Tzu)

Ponadczasowe cytaty aktualne również dziś

 1. Kiedy nie ma niczego do zrobienia, nic nie pozostaje niezrobione.
 2. Odpuszczenie sprawia, że rzeczy dzieją się same. Świat zdobywają ci, którzy potrafią odpuszczać. Ale kiedy próbujesz i próbujesz. Świat jest poza twoim zasięgiem.
 3. Dbaj o to, co myślą inni ludzie, a zawsze będziesz ich więźniem.
 4. Dobry podróżnik nie ma ustalonych planów, i niekoniecznie zależy mu na dotarciu do konkretnego celu.
 5. Poznać innych to inteligencja. Poznać siebie to prawdziwa mądrość. Opanować innych to siła. Opanować siebie to prawdziwa moc.
 6. Spokojnemu umysłowi poddaje się cały wszechświat
 7. Kto umie się zatrzymać, ten potrafi nieszczęściu zapobiec.
 8. Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.
 9. Bądź przywódcą, ale nigdy panem.
 10. Przewiduj zawczasu trudności poprzez radzenie sobie z łatwymi problemami.
 11. Wiedzieć, że się nic nie wie, to szczyt wiedzy.
 12. Trzeba działać zanim coś zaistnieje.
 13. Nikczemny przywódca to ten, którym ludzie gardzą. Dobry przywódca to ten, którego ludzie szanują. Wielki przywódca to ten, przy którym ludzie mówią: “Zrobiliśmy to sami”.
 14. Bezimienne (stało się) początkiem nieba i ziemi. Nazwane (stało się) rodzicielką dziesięciu tysięcy rzeczy.
 15. Jeśli jesteś zadowolony z tego, że po prostu jesteś sobą, i do nikogo się nie porównujesz ani z nikim nie rywalizujesz, wszyscy będą cię szanować.
 16. Byt i niebyt wzajemnie się tworzą.
 17. To, co jest postrzegane jako piękne, jest naprawdę piękne tylko wówczas, gdy porównać je z tym, co brzydkie.
 18. Jeśli cenić nie będziecie przedmiotów drogocennych, trudnych do zdobycia, doprowadzicie do tego, że wśród ludu nie będzie złodziei.
 19. Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to, co robimy, lecz i za to, czego nie robimy.
 20. Ludzie w radzeniu sobie ze swoimi sprawami często ponoszą porażkę tuż przed osiągnięciem sukcesu. Pozostając tak samo uważnym na końcu, jak się było na początku, nie odnosi się porażki.
 21. Trzydzieści szprych w piaście tworzy koło. Dzięki pustce między nimi istnieje pożytek z koła.
 22. Wiedza o innych to mądrość, znajomość siebie to oświecenie.
 23. Wykonuj trudne zadania, kiedy są jeszcze łatwe. Podejmuj wielkie wyzwania, kiedy są jeszcze małe. Podróż tysiąca mil musi zacząć się od jednego kroku.
 24. A skąd wiem o istnieniu wspólnego praźródła wszystkich rzeczy? Właśnie dzięki niemu.
 25. Wszystkie trudne problemy mają swoje pochodzenie w tym, co łatwe, a wielkie rzeczy w tym, co małe.
 26. Panowanie nad innymi to siła. Panowanie nad samym sobą to prawdziwa moc.
 27. Jeśli nie zmienisz kierunku, w którym podążasz, możesz skończyć tam, dokąd zmierzasz.
 28. Mędrzec znajduje się ponad ludem, ale lud nie odczuwa jego ciężaru. Mędrzec znajduje się na przedzie, ale lud nie czuje się przez to urażony.
 29. Mam trzy klejnoty. Strzegę ich i osłaniam. Pierwszy to miłosierdzie. Drugi to umiarkowanie. Trzeci polega na tym, że nie ośmielam się wyjść przed innych ludzi na świecie.
 30. Życie to ciąg naturalnych i samoistnych zmian. Nie stawiaj im oporu – to tylko wywoła smutek. Pozwól rzeczywistości być rzeczywistością. Pozwól rzeczom biec ich naturalnym rytmem, tam gdzie chcą podążać.
 31. O wielkim mówię, że przemija. O przeminionym mówię, że się oddala. O oddalonym mówię, że powraca.
 32. Tao istniało zanim na Ziemi i na Niebie pojawiły się różne zjawiska i najwyższe bóstwo.
 33. Tylko kochający człowiek jest odważny, tylko skromny jest wspaniałomyślny i tylko pokorny jest zdolny do panowania.
 34. Poprzez pozwalanie na swobodny bieg spraw wszystko udaje się osiągnąć. Świat zdobywają ci, którzy się na to zgadzają. Kiedy próbujesz i próbujesz, świat jest nie do zdobycia.
 35. Jeśli zdasz sobie sprawę z tego, że wszystko się zmienia, nie będziesz próbował się trzymać czegokolwiek na siłę. Jeśli nie będziesz obawiać się śmierci, nie będzie niczego, czego nie mógłbyś osiągnąć.
 36. Natura się nie spieszy, ale wszystko jest zrealizowane.
 37. Czyniąc rzeczy wielkie, zaczynaj od rzeczy drobnych.
 38. Bycie bardzo mocno przez kogoś kochanym daje ci siłę, kochanie kogoś bardzo mocno daje ci odwagę.
 39. Jeśli czujesz przygnębienie, to dlatego, że żyjesz w przeszłości. Jeśli czujesz niepokój, to dlatego, że żyjesz w przyszłości. Jeśli czujesz spokój, to dlatego, że żyjesz w teraźniejszości.
 40. Silnym jest ten, kto zwycięża innych. Wielkim jest ten, kto przezwycięża samego siebie.

Mamy nadzieję, iż wybrane mądrości pomogą w codziennym życiu oraz zrealizowaniu zmiany na lepsze.